Opgavebeskrivelse

Til brug for udbud af opgaven med vedligehold af de grønne arealer, har bestyrelsen udformet en overordnet opgavebeskrivelse, der i hovedtræk beskriver de arbejdsopgaver indkomne tilbud skal baseres på, således at tilbud er sammenlignelige.

Almindeligt årligt vedligehold består af:

  • Græsslåning boldbane mellem Løvefodvej/Brunellevej 2 x måned (14 gange årligt)
  • Græsslåning øvrige arealer (7 gange årligt)
  • Græsslåning af areal(vold) mod Roskildevej (7 gange årligt)
  • Græsslåning af særligt stejle skråninger på vold mod Roskildevej, ved Taxhuset/Hostavej (2 gange årligt)
  • Slagleklipning af eng ved sø (1 gang årligt juni)
  • Sprøjtning på stier (2 gange årligt)
  • Plante/læ-bælter udtyndes i vinterhalvåret

Endvidere skal tilbuddet omfatte en pris på oprensning af sø mellem Potentilvej og jernbanen hvert 5. år.
Opgaven defineres løst som følgende:

  • Slåning af siv, græs samt andet uønsket vegetation langs bredderne (buskrydder)
  • Oprensning af grøde samt frilægning af diverse dræn og afløbsrør. Oprens henligger langs sider til formuldning (gravemaskine)