Bestyrelsen

Formand
Bo Hatting
Salvievej 23

Bestyrelsesmedlemmer
Annette Hansen (næstformand)
Løvefodvej 19

Helle Krogh (sekretær)
Potentilvej 25

Jan Daugaard (kasserer)
Hostavej 4

Suppleanter
Eric Tinor-Centi
Frøhaven 6

Revisor
Jørgen Jensen
Frøvænget 26

Revisorsuppleant
Martin Egholm
Lavendelvej 28