Vedligeholdelsesplan

Rækkefølge for udtynding af lysskov/plantebælter

Rækkefølgen er udtryk for, at det er dyrt at få udtyndet lysskov-/plantebælter, som vi også har orienteret om på generalforsamlingen i maj 2023.

Det er besluttet, at udtyndingen sker efter, hvornår det enkelte område er etableret, og det giver følgende rækkefølge:

 • I vinteren 2022/23 er der blevet udtyndet omkring Potentilvej/Løvefodvej.
 • I efteråret 2023 bliver det Lavendelvej.
 • I efteråret 2024 er det Salvievej/Pileurtvej.
 • I efteråret 2025 er det Brunellevej/Kærmindevej/Hostavej.
 • I efteråret 2026 Støjvolden ud mod Roskildevej (og øerne som er på denne)

Denne fordeling betyder også, at omkostningerne bliver nogenlunde ligeligt fordelt over de enkelte år.

Principper for udtynding/vedligehold af lysskov/plantebælter

Beplantnings- og plejeplan (fra lokalplan 2.27.1)

Almindeligt årligt vedligehold

 • Græsslåning boldbane mellem Løvefodvej/Brunellevej 2 x måned
 • Græsslåning øvrige arealer
  • Arealer henligger uslået, hvor der slås “labyrinter” ind i områderne
  • Arealer slagleklippes over 2 gange årlig af hensyn til biodiversitet
 • Græsslåning af støjvold mod Roskildevej
 • Slagleklipning af eng ved sø
 • Sprøjtning på stier
 • Vedligeholdelse af lysskov/plantebælter (efter udtynding)

Oprensning af sø mellem Potentilvej og jernbanen

 • Slåning af siv, græs samt andet uønsket vegetation langs bredderne (buskrydder)
 • Oprensning af grøde samt frilægning af diverse dræn og afløbsrør. Oprens henligger langs sider til formuldning (gravemaskine)